1 Het Begin (Al-Faatihah).
2 De Koe (Al-Baqarah).
3 Het Huis van Imraan (Al-Imraan).
4 De Vrouwen (An-Nisa).
5 Het Tafel (Al-Maidah).
6 Het Vee (Al-An'aam).
7 De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf).
8 De Oorlogsbuit (Al-An'faal).
9 Berouw (At-Taubah).
10 Jonas (Joenos).
11 Hoed.
12 Jozef (Joesof).
13 De Donder (Ar-Ra'd).
14 Abraham (Ibrahiem).
15 Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).
16 De Bij (An-Nahl).
17 De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van IsraŽl (Al-Israa, Banie Israa'iel).
18 De Spelonk (Al-Kahf).
19 Maria (Marjam).
20 Taa Haa.
21 De Profeten (Al-Anmbi'jaa).
22 De Pilgrimstocht (Al-Hadj).
23 De Gelovigen (Al-Mominoen).
24 Het Licht (An-Noer).
..25. Het Criterion (Al-Forqaan).
26 De Dichters (Asj-Sjoaraa).
27 De Mieren (An-Naml).
28 De Vertelling (Al-Qasas).
29 De Spin (Al-Ankaboet).
30 De Romeinen (Ar-Roem).
31 De Wijzen (Loqmaan).
32 De Aanbidding (As-Sadjdah).
33 De Confreranten (Al-Ahzaab).
34 De Stad van Saba (Saba).
35 De Schepper (Faatir).
36 Jaa Sien.
37 Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat).
38 Saad.
39 De Groupen (Az-Zomar).
40 De Gelovige (Al-Momin).
41 Fussilat.
42 De Consultatie (Asj-Sjoera).
43 Gouden Juwelen (Az-Zochrof).
44 De Rook (Ad-Dochaan).
45 Het Knielen (Al-Djaasi'jah).
46 Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).
47 Mohammed.
48 Overwinning (Al-Fat'h).
49 De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).
.50. Qaaf.
51 De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat).
52 De Berg (At-Toer).
53 De Ster (An-Nadjm).
.54. De Maan (Al-Qamar).
55 De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).
56 De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).
57 Het Ijzer (Al-Hadied).
58 De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).
59 De Bijeenkomst (Al-Hasjr).
60 De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).
61 De Strijdplaats (As-Saff).
62 De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah).
63 De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).
64 Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon).
65 De Scheiding (At-Talaaq).
66 Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem).
67 De Dominie (Al-Molk).
68 De Pen (Al-Qalam).
69 De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).
70 De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj).
71 Noach (Noeh).
72 De Djinn (Al-Djinn).
73 Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).
74 Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir).
75 De Resurrectie (Al-Qi'jaamah).
76 De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).
77 Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat).
78 Het Nieuws (An-Naba).
.79. An-Naziaat.
80 Hij Fronsde (Abasa).
81 Het Opvouwen (At-Takwier).
82 Het Klievende (Al-Infitaar).
83 Daden in fraude (Al-Motaffifeen).
84 De Splijting (Al-Insjiqaaq).
85 De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej).
86 De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq).
87 De Allehoogste (Al-Ala).
88 Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).
89 De Dageraad (Al-Fadjr).
90 De Stad (Al-Balad).
91 De Zon (Asj-Sjams).
92 De Nacht (Al-Lail).
93 De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa).
94 De Expansie (Asj-Sjarh).
95 De Vijg (At-Tien).
96 Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).
97 De Waardevolle Nacht (Al-Qadr).
98 Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah).
99 Het Geschudek (Az-Zalzalah).
100 Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat).
101 De Dag van Oproering (Al-Qaariah).
102 Opstapelen (At-Takaasor).
103 De Tijd door de Tijden (Al-Asr).
104 De Schandaal Verspreider (Al-Homazah).
105 De Olifant (Al-Fiel).
106 Qoraisj.
107 De Noden van Buren (Al-Maa'oen).
108 Overvloed (Al-Kausar).
109 De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).
110 De Overwinning (An-Nasr).
111 De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab).
112 Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas).
113 De Dauw (Al-Falaq).
114 De Mensheid (An-Naas).