KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU

Qur'ani Tukufu

Tarjuma ya Qur'ani Tukufu Kwa Kiswahili

Translation of The Holy Qur'an to Swahili Language

By Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani     (Nani Yeye?) 

Ukiwa una shauri au maelezo juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii mailto:qurani-tukufu@geocities.com

Ukitaka kusoma Sura nyengine Rejea uliko toka

Ukiwa una shauri au maelezo juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii mailto:qurani-tukufu@geocities.com

Copyright 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani